Hauaplatside hooldust osutatakse Tallinna kalmistutel. Hooldust on võimalik tellida ka konkreetseteks kuupäevadeks

Ühekordne hauaplatsi hooldus

30 Alates
 • Riisume ja koristame lehed, okkad, oksad ning kuivanud lilled
 • Kalmule istutatud lillede kastmine
 • Prügi ära viimine (sh kuivanud lilled ja ärapõlenud küünlad)
 • Pilt enne ja pärast hooldust, mis saadetakse kliendi e-mailile
 • Hauaplatsi hoolduse tellijale on istutamine tasuta, lisandub lilleistiku hind.

Hooajaline lihtsam, hauahooldus, 2 korda aastas

Esimene hoolduskord on kevadperioodil, aprilli või mai kuus. Teise hoolduse teostame Teie poolt valitud kuul perioodil 1. juuni kuni 1.november.
55 Alates
 • 2 x riisume ja koristame lehed, okkad, oksad ning kuivanud lilled
 • 2 x kalmule istutatud lillede kastmine
 • 2 x prügi ära viimine (sh kuivanud lilled ja ärapõlenud küünlad)
 • 2 x pilt enne ja pärast hooldust, mis saadetakse kliendi e-mailile
 • Hauaplatsi hoolduse tellijale on istutamine tasuta, lisandub lilleistiku hind.

Hooajaline lihtsam hauapltisde hooldus
6 korda aastas

Teenus sisaldab kuute ühekordset hooldust perioodil aprillist oktoobrini 1 korda kuus
155 Alates
 • 6 x riisume ja koristame lehed, okkad, oksad ning kuivanud lilled
 • 6 x kalmule istutatud lillede kastmine
 • 6 x prügi ära viimine (sh kuivanud lilled ja ärapõlenud küünlad)
 • 6 x pilt enne ja pärast hooldust, mis saadetakse kliendi e-mailile
 • Hauaplatsi hoolduse tellijale on istutamine tasuta, lisandub lilleistiku hind.

Lisateenusena on võimalik tellida hauaplatsile hooajaliste lillede istutamist ja kalmul küünla süütamist​

Korduvad küsimused

Kasutame kalmisturegistri andmeid. Kui on vaja täpsustada andmeid, siis võtame tellijaga ühendust.

Maetu ees- ja perekonnanime järgi saate otsida õiget kalmistut kui kasutate linki
https://www.kalmistud.ee/haudi?action=maetud&yldotsing=1

E-posti aadressile saame saata töö tellijale pildi enne ja pärast hooldustööde teostamist.

Meie teenuste hulka kuulub ka mälestusküünla süütamine Maarjamäel, Eesti
Kommunismiohvrite memoriaali „Teekonna“ mälestusseina juures.

2010. aastal võeti vastu “Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri”, kus on sätestatud millisel juhul on hauaplats hooldamata https://www.riigiteataja.ee/akt/13316094

Hauaplatsi kohtade arvu leiate kalmistute registrist, kui ees- ja perekonnanime järgi leiate hauaplatsi ning klikite sellele.

Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m;
4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m.
Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral:
1) kalmistu urnimatuste alal üldjuhul 1,0 x 1,0 m;
2) Rahumäe kalmistul ja Metsakalmistu vanas osas 1,25 x 2,50 m.

Hingetule OÜ
REG.nr 16101499
AS LHV Pank, IBAN: EE817700771005563693
Address: Harju maakond, Maardu linn, Õnneheina tee 6, 74117
Tel: +372 5820 1871
Email:info@hauaplatsidehooldus.ee