Tellimustingimused

TELLIMUSTINGIMUSED  

Käesolevad tingimused (edaspidi üld- ja ostutingimused) reguleerivad

hauaplatsidehooldus.ee  veebisaidil asuva Hingetule OÜ, registrikood 16101499, aadress Harju maakond, Maardu linn, Õnneheina tee 6, 74117,  kontakttelefon +372 5820 1871 internetileheküljel tellimuste esitamist.

Hauaplatsidehooldus.ee telimiskeskkond pakub teile mugavat ja turvalist võimalust tellida hauaplatside hooldusteenuseid, sealhulgas lillede istutamist, küünla süütamist, lillealal mulla vahetamist, liiva ala rohimist, liiva lisamist, ja kokkuleppel muid hauaplatside hooldusega seotud teenuseid  Tallinna kalmistutel. Tellimusi veebisaidil  hauaplatsidehooldus.ee saate esitada ööpäevaringselt. 

Hauaplatsidehooldus.ee kuvatud tooted on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest. Teenuseid saavad osta nii eraisikud kui ka juriidilised isikud. Jätame endale õiguse tellimistingimusi ja teenuste hindasid ühepoolselt muuta, kajastades seda veebisaidil hauaplatsidehooldus.ee.

HIND JA TASUMINE

Esitatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

TELLIMUSE VORMISTAMINE 

Tellimuse vormistamisel  kirjutage lahtrisse  maetu ees- ja perekonnanimi ning millisel kalmistul hauaplats asub. Samuti palume kirjutada mis kuupäevaks soovitakse teenust saada. Osutame teenust Tallinna kalmistutel. Teenuseid konkreetseks kuupäevaks saab tellida minimaalselt kalendripäeva enne kliendi poolt soovitud päeva.

  •  Tellimuse saate meile esitada telefoni teel, helistades numbril: +372 5820 1871, saates e-kirja  aadressile info@hauaplatsidehooldus.ee, või  saates meile päringu  Hingetule OÜ kodulehe kaudu.
  • Vormistatud arve saadame teile e-kirja teel, või  soovi korral ka postiga.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE 

Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Hingetule OÜ arveldusarvele. 

Teenuse täitmist alustatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast müügilepingu jõustumist.

TELLIMUSE TÄITMINE 

Hauaplatside hooldusteenus sisaldab hauaplatsi lihtsamat koristust lehtedest,okastest, okstest, närtsinud taimedest hauaplatsi pealt ja ümbrusest. Samuti muru pügamist, prügi ära viimist (sh. vanad küünlad) ja olemasolevate lillede ning taimede kastmist vastavalt kliendi poolt tellitud teenusele ja perioodile (ühekordne hauaplatsi hooldus, hooajaline lihtsam hauaplatsi hooldus kaks korda aastas ja  hooajaline lihtsam hauaplatsi hooldus kuus korda aastas). Teenuste täitmist alustatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast müügilepingu jõustumist.

  • Hauaplatsi ühekordse hooldusteenuse osutamist alustatakse mitte varem kui 5 päeva enne kliendi poolt määratud kuupäeva ning teostatakse hiljemalt kliendi poolt valitud kuupäevaks.
  • Hauaplatsi kahekordne hooldusteenus (hauaplatsi hooldus 2 korda aastas).Teenus sisaldab kahte hauaplatsi hooldust. Esimene hoolduskord on  kevadperioodil, aprilli või mai kuus. Teise hoolduse teostame vahemikus 1. juuni kuni 1. november. 
  • Hauaplatsi hooldus 6 korda aastas. Teenus sisaldab kuute ühekordset hooldust perioodil aprillist  kuni 1. novembrini . 

Peale hoolduse teostamist saadab Hingetule OÜ  hiljemalt 2 tööpäeva jooksul foto hauaplatsist enne ning pärast koristust tellimuses märgitud meiliaadressile. Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Hingetule OÜ pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 3 tööpäeva jooksul.

Lisateenused

  • Lillede istutamine 

Tellitud lilleistiku istutame vastavalt tellija soovile, kas hauakivi ette või haual starsionaarselt asuvasse suuremasse ümbrisse.  

  • Küünla süütamine

Küünalde põlemisaeg sõltub palju ilmastikutingimusest ja sellest tulenevalt ei saa Hingetule OÜ vastutada, et tellitud küünal põleb kalmul pakendil märgitud aja. Asetame küünla hauaplatsil sobivaimale kohale, et tagada maksimaalne põlemisaeg. Tellitud küünla süütamine tellimuses valitud kalmule võib alata 2 kalendripäeva enne tellimuses märgitud kuupäeva. Pärast küünla asetamist hauaplatsile saadame hiljemalt  2 tööpäeva jooksul foto kalmust koos põleva küünlaga tellimuses märgitud meiliaadressile. Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Hingetule OÜ ei ole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul.

TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Tellijal on õigus lepingust taganeda igal hetkel, teatades sellest  Hingetule OÜ-le ette 5 tööpäeva ja saates vastava avalduse e-aadressile  info@hauaplatsidehooldus.ee .

Hingetule OÜ tagastab ostjale peale lepingust taganemist raha hiljemalt 14 päeva jooksul. Pangaülekanne tehakse samale isikule ja samale pangakontole, millelt  tasuti tellimuse eest Hingetule OÜ arveldusarvele.

Ostjale tagastatakse raha, mida on vähendatud tehtud tööde võrra. Ostjal ei ole õigust lepingust taganeda, kui ettevõtja on lepingust tulenevad kohustused täielikult täitnud (võlaõigusseaduse § 53 lg 4).

Hingetule OÜ jätab endale õiguse endast mittesõltuvate asjaolude korral keelduda tellimuse täitmisest (näiteks ei leita teenuse osutamise asukohta) – sellisel juhul tagastatakse kogu tasutud summa. 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Tellimistingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis

kehtivatest õigusaktidest. Eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui ostjal on Hingetule OÜ suhtes pretensioone, palun saatke need kirjalikult aadressile info@hauaplatsidehooldus.ee  Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on osapooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse ja kohtusse.

TEENUSE OSUTAMISE ASUKOHT

Tallinna kalmistud

Hingetule OÜ
REG.nr 16101499
AS LHV Pank, IBAN: EE817700771005563693
Address: Harju maakond, Maardu linn, Õnneheina tee 6, 74117
Tel: +372 5820 1871
Email:info@hauaplatsidehooldus.ee